دوره مکالمات پیشرفته 2دوره پیشرفته 2                                                               Advanced 2

پیش نیاز: دوره ی ضروری و پیشرفته 1

به طور کلی دو دورۀ پیشرفته طوری طراحی شده‌اند تا سطح شما را به حدی برسانند که بتوانید تماشای فیلم های انگلیسی زبان را شروع کنید و از دیدن یک فیلم بدون نیاز به خواندن زیرنویس لذت ببرید.
همچنین کسانی که تنها هدف آنها آزمون‌های مقدماتی مانندTOLIMO ،MSRT  یا MCHE می‌باشد با گذراندن این دوره به راحتی می‌توانند در این آزمون‌ها قبول شوند.

شماره پروانه نمایش: 057722-21625-8