دوره مکالمات حرفه‌ای 1



دوره حرفه‌ای 1                                                               Professional 1

پیش نیاز: دوره ی ضروری و دوره ی پیشرفته

بعد از گذراندن دورۀ پیشرفته، زبان آموزانی که هدف آن‌ها شرکت در آزمون‌های پیشرفته مختلف مانند آیلتس یا تافل یا  GRE  است به این دوره وارد می‌شوند.

در این ده جلسه با کلیه جملات رسمی برای پیشنهاد کمک، تعارف‌ها و قدردانی‌ها آشنا می‌شوید.

همچنین در کنار فعالیت‌های رایج دوره‌های قبل، هر جلسه باید یک فیلم منتخب را تماشا کنید و در کلاس راجع به موضوع آن فیلم با هم صحبت کنید.

شماره پروانه نمایش: 058732-21625-8